Zonne-energie

Asbest & Zon

Door verschillende gunstige subsidies voor zonne-energie kan het rendabel zijn om een asbestdak te saneren in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. Agrariërs en bedrijven met een asbestdak kunnen bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel kosteloos advies inwinnen over de mogelijkheden omtrent het vervangen van een asbestdak en de aanleg van zonnepanelen op het nieuwe dak. Meer informatie over asbest kunt u vinden op de website van de omgevingsdienst.

Meer weten?

Wilt u ook vrijblijvend advies over het saneren van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.