Zonne-energie

Veelgestelde vragen

Algemeen

Zonne-energie is een bewezen rendabele techniek. Zelf stroom opwekken met zonnepanelen is daarom voor bedrijven een interessante mogelijkheid. De grootste voordelen op een rijtje:

 • Het gebruik van zonnepanelen levert een mooie besparing op uw energierekening op.
 • Zonnepanelen zijn een solide en toekomstbestendige investering.
 • Door het gebruik van zonnepanelen draagt u bij aan schoon en duurzaam ondernemen in uw leefomgeving.

Taskforce Zonne-energie geeft kosteloos, onafhankelijk advies en ondersteuning aan bedrijven en instellingen bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

 • We geven begeleiding in technische, financiële en fiscale kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor uw bedrijf, stichting of instelling.
 • We kijken naar uw specifieke situatie en denken graag met u mee.

Wilt u ook kosteloos en onafhankelijk advies? Neem dan contact met ons op.

Geschiktheid en eisen

Er zijn verschillende voorwaarden en eisen die een dak geschikt maakt voor zonnepanelen:

 • Een plat dak of schuin dak gericht op het zuidoosten tot zuidwesten.
 • Zonnepanelen zorgen voor extra gewicht op de dakconstructie. Dit komt neer op gemiddeld 25 kg/m2. Een constructeur kan voor u berekenen of uw dak hiervoor geschikt is.
 • De staat van het dak. Zonnepanelen liggen gemiddeld 20 jaar op het dak. Het is aan te raden dat in deze periode geen grootschalig onderhoud aan het dak hoeft plaats te vinden.
 • Houdt rekening dat obstakels zoals andere (hoge) gebouwen, bomen, schoorstenen en dakranden rondom uw dak het rendement kunnen verlagen doordat deze de zon kunnen blokkeren.
 • Mocht u niet zelf de eigenaar zijn doordat u bijvoorbeeld het bedrijfspand huurt, dan is schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar.
 • In de energiewet wordt onderscheid gemaakt tussen grootverbruikers (netaansluiting >3x80A) en kleinverbruikers (3x80A of kleiner). De netaansluiting is bepalend voor de subsidiemogelijkheden, businesscase en fiscale regelingen. Op de factuur van de netbeheerder is te zien welke aansluiting u heeft.
 • Het jaarverbruik (in kWh per jaar) is van invloed op hoeveel zonnepanelen u nodig heeft om in uw energiebehoefte te voorzien. Daarnaast is de prijs die u betaalt voor uw stroom bepalend voor de businesscase.

Kosten en opbrengsten

De kosten verschillen per situatie en zal altijd maatwerk zijn. Zo spelen het type paneel, betaalde elektriciteitsprijs en overige diensten die u afneemt bij uw energie leverancier een rol voor de kosten van zonnepanelen. Een gemiddelde prijs voor een zonnestroominstallatie inclusief installatie is €1,- per Wp geïnstalleerd vermogen.

Voorbeeld: een zonnestroomsysteem van 150 panelen van 280 Wp per stuk heeft een geïnstalleerd vermogen van 42.000 Wp. Dit kost dus circa € 42.000 (indicatief). Dit systeem wekt per jaar circa 38.000 kWh op, afhankelijk van o.a. de oriëntatie en schaduw.

De terugverdientijd van de investering hangt samen met de investering die is gedaan en welke fiscale en financiële middelen toegepast worden. De gemiddelde terugverdientijd voor een PV installatie is 7-9 jaar.

Taskforce Zonne-energie kan u kosteloos inzicht geven in de businesscase van zonnepanelen op uw bedrijfspand.

Het financiële rendement is zeer afhankelijk van uw situatie, o.a. van:

 • Uw huidige energiekosten.
 • Wat u terugkrijg (dmv subsidies en fiscale voordelen).
 • De kosten van de installatie.
 • De prijs van de zonnepanelen. Wanneer u bijvoorbeeld heel veel panelen aanschaft, gaat de prijs per paneel vaak omlaag.

Taskforce Zonne-energie kan u kosteloos inzicht geven in het rendement op zonnepanelen op uw bedrijfspand.

Salderen, subsidies en financiële regelingen

Met zonnepanelen wekt u energie op om te gebruiken voor uw bedrijfspand. Het kan zijn dat u op zonnige dagen minder energie verbruikt dan dat uw zonnepanelen opleveren. Deze stroom wordt automatisch terug geleverd aan het net. Op donkere dagen of in de avond kunt u meer verbruiken dan het oplevert. Dan neemt u juist stroom af bij uw energieleverancier. Het terugleveren en afnemen wordt met elkaar verrekend en kan een korting op de energierekening opleveren. Lees meer over salderen.

Bij het salderen van stroom wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en grootverbruik:

 • Als kleinverbruiker (3x80 ampère of minder) kunt u de stroom salderen. Voor de stroom die u terug levert, ontvangt u een terugleveringsvergoeding. Wanneer er meer stroom wordt terug geleverd dan verbruikt, wordt dit vaak teruggestort op de rekening.
 • Als grootverbruiker (meer dan 3x80 ampère) kunt u niet salderen. De stroom wordt dan rechtstreeks aan het net terug geleverd.

Voor kleinverbruikers is dit wettelijk geregeld. Vanaf 2023 tot 2031 wordt deze regeling langzaam afgebouwd. Lees meer over salderen.

 

Subsidies

 • SDE+ subsidie voor grootverbruikers (netaansluiting >3x80 Ampere). Dit is een exploitatiesubsidie van de RVO die twee keer per jaar enkele weken wordt opengesteld. Meer informatie over de SDE+ subsidie.
 • Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Het doel van deze subsidie is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot BTW aftrek is vervallen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. Voorheen konden sportaccommodaties gebruik maken van de EDS-regeling. Deze is opgegaan in BOSA.
 • De subsidie collectieve zonne-energieprojecten is speciaal voor zoncoöperaties in Apeldoorn die collectieve zonne-energieprojecten realiseren.

Fiscale regelingen

 • Energie-Investeringsaftrek (EIA). Met de Energie-Investeringsaftrek kan een ondernemer 55,5% van de investering, tot een maximum van € 750 per kWp, van zijn winst aftrekken. Als voorwaarde geldt dat het vermogen van het zonnestroomsysteem meer dan 25 kWp dient te zijn. Deze regeling is niet mogelijk in combinatie met de SDE+ regeling voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting.
 • Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA). Een ondernemer kan met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van de investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen; het genoemde percentage is van toepassing bij een investering van max. € 56.192 per jaar.

Lokale regelingen

 • Verzilver uw Dak. Het zonne-energieprogramma ‘Verzilver uw Dak’ is een initiatief van de provincie Gelderland en biedt ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) de kans om makkelijk en kosteloos advies te krijgen over de mogelijkheden rondom zonne-energie. Meer informatie over het Verzilver uw Dak programma.
 • Voucherregeling Groeiversneller Zon. Wanneer uw onderneming al een SDE+ beschikking heeft, biedt provincie Gelderland ondersteuning aan door middel van de Voucherregeling Groeiversneller Zon.

Financieringsmogelijkheden

 • Energiefonds Apeldoorn. Het Energiefonds Apeldoorn is een lening voor bedrijven, instellingen, organisaties met concrete plannen voor verduurzaming in Apeldoorn.
 • BNG duurzaamheidsfonds. Voor grote projecten vanaf een investering vanaf €100.000 biedt het BNG duurzaamheidsfonds mogelijkheden.
 • Huisbank. Als u de panelen niet kunt financieren uit eigen middelen is het advies om in gesprek te gaan met uw huisbank. Vaak zijn banken bereid om zonnepanelen tegen aantrekkelijke voorwaarden te financieren, mede omdat het een betrouwbare investering is en bijdraagt aan toekomstbestendig vastgoed.
 • Energy Service Company (ESCo). Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Een ESCo ontzorgt een bedrijf door de installatie, het energiebeheer en het management uit handen te nemen.
 • Crowdfunding. Via de lokale energie coöperatie kunt u een crowdfundings-project starten om de zonnepanelen op uw dak te financieren.

Praktisch, techniek en installatie

Het verschil tussen klein- of grootverbruiker zit hem in het type netaansluiting. Een bedrijf wordt als grootverbruiker gezien wanneer het vermogen van de hoofdzekering groter is dan 3x80 ampère. Een bedrijf wordt als kleinverbruiker gezien bij een aansluiting van 3x80A of kleiner.

Een standaard zonnepaneel heeft een vermogen van 320 Wp. Deze wekt gemiddeld circa 290 kWh per jaar op (in een zuidopstelling). Er zijn ook panelen verkrijgbaar met een hoger vermogen.

Een standaard zonnepaneel is zo’n 1*1.65 meter groot. Op zonatlas.nl kunt u een indicatie krijgen van de mogelijkheden van het aantal panelen dat op uw dak geplaatst kan worden. Let op: pas wel het verbruik aan op de eerste pagina. Deze tool is gemaakt voor particulieren, de terugverdientijd en genoemde investering is niet betrouwbaar voor bedrijven.

Daarnaast hangt de hoeveelheid zonnepanelen ook af van uw jaarlijkse verbruik. Het is niet nodig om het hele dak vol te leggen met zonnepanelen, wanneer dit de eigen behoefte overstijgt. Dit mag natuurlijk wel met het oog op een groene wereld. Ook kan dit met een SDE+ subsidie voor grootverbruikers rendabel zijn.

Er zijn verschillende bedrijven die voor u de zonnepanelen kunnen installeren. Taskforce Zonne-energie is een kosteloos en onafhankelijke organisatie zonder banden en belangen met verkopers en installateurs. Hierdoor geven wij geen direct advies voor specifieke bedrijven. Wel kunt u met offertes en het contact letten op de volgende punten:

 • Vergelijk offertes van verschillende aanbieders.
 • Welke garantie krijg je op de zonnepanelen en omvormers en wie geeft deze garantie?
 • Welke erkenningen en certificatie heeft het bedrijf?
 • Vraag naar referenties van andere projecten.
 • Een goede omschrijving van alle werkzaamheden.
 • Biedt het bedrijf ook onderhoudsmogelijkheden voor de zonnepanelen?

Voor de gemeente Apeldoorn is er een lijst met lokale en regionale bedrijven beschikbaar die zich na een oproep hebben gemeld. Hier is door ons geen kwaliteitscontrole op uitgevoerd.

Er zijn verschillende bedrijven die u kunt benaderen voor het onderhoud van de zonnepanelen. Sommige installateurs bieden deze service ook aan. Vraag bij de offerte van de installatie van de zonnepanelen naar deze mogelijkheid en vergelijk het aanbod met andere aanbieders.

Oude zonnepanelen kunnen goed gerecycled worden. Panelen op basis van kristallijn silicium bevatten ongeveer 80% glas en worden als afval verwerkt op een manier die vergelijkbaar is met die van afgedankt vlakglas. Bij het proces wordt 80% van het glas en ongeveer 85% van de metalen en kunststoffen teruggewonnen. Dunne film zonnecellen krijgen tijdens de verwerking als afval een chemische behandeling waarbij de verschillende componenten in de cellen (zoals Cadmium) teruggewonnen worden. Zo kan tot 95% van de grondstoffen in de modules na verwerking weer gebruikt worden. Bron: Milieu Centraal

Zonnepanelen, omvormers en batterijen vallen onder de Europese richtlijn inzake Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA). De AEEA verplicht fabrikanten en importeurs om producten die zij op de markt hebben gezet en die aan het einde van hun levensduur zijn correct af te voeren en op te ruimen.

Duurzaamheidsdoelen en andere duurzame mogelijkheden

Taskforce Zonne-energie is in dienst van meerdere gemeenten. Voor deze gemeenten werken we mee aan de duurzaamheidsdoelen en specifiek de doelen rondom zonne-energie. Benieuwd naar de doelstelling van jouw gemeente of de provincie? Hieronder de linkjes naar de informatie.

Het plaatsen van zonnepanelen is vrijwillig. Het is ook niet verplicht binnen de EML (Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing), omdat de investering vaak niet binnen 5 jaar wordt terugverdiend.

Naast zonne-energie kunt u nog meer maatregelen nemen om uw bedrijfspand energiezuiniger, duurzamer en toekomstbestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan isolatie in en aardgasvrij maken van het pand. Deze maatregelen hebben ook effect op het aantal benodigde zonnepanelen. Door bijvoorbeeld het isoleren van het gebouw, daalt het energieverbruik en zijn er minder panelen nodig.

Taskforce Zonne-energie richt zich op zonne-energieprojecten specifiek voor bedrijven en instellingen.

Als zonnepanelen geen optie zijn, dan kunt u als bedrijf meedoen aan een postcoderoosproject. Een postcoderoosproject realiseert zonnepanelen op een groot dak dat beschikbaar is gesteld; deelnemers investeren hier samen in. Voor de stroom die ‘uw’ zonnepanelen opleveren, bent u gedurende 15 jaar vrijgesteld van energiebelasting op uw eigen energiefactuur. Dit geldt voor maximaal 10.000 kWh of maximaal 20% van de geplaatste panelen.