Zonne-energie

Extra SDE+ subsidieronde: minister trekt 2 miljard euro uit

28 januari 2020
Extra SDE+ subsidieronde: minister trekt 2 miljard euro uit

UPDATE 6 MAART: DE MINISTER STELT EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR VOOR DE NIEUWE RONDE. BINNENKORT MEER INFORMATIE.

Eind december 2019 is meer bekend geworden over de extra SDE+ subsidieronde die minister Wiebes heeft aangekondigd. Hiermee stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. Voor bedrijven die interesse hebben in zon op het bedrijfsdak kan dit een extra kans zijn. De ronde is qua opzet hetzelfde als de vorige en wordt in drie fases opengesteld van 17 maart tot 2 april 2020. In totaal is er 2 miljard euro beschikbaar.

Volgens de minister is een aantal bedrijven klaar om SDE+ subsidie aan te vragen, maar is dit in 2019 niet gelukt vanwege het ontbreken van de juiste vergunningen door de PAS-uitspraak of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder. Om die reden heeft de minister besloten een extra SDE+ ronde open te stellen.

Extra SDE+ ronde
De voorjaarsronde 2020 zal qua opzet, techniek en categorieën identiek zijn aan de najaarsronde 2019 en staat daarmee open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Net als in de najaarsronde 2019 zal een positieve transportindicatie bij hernieuwbare elektriciteit nodig zijn voor een succesvolle aanvraag.

Kansen voor bedrijven
De SDE+ subsidie kan een mooie kans zijn voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. Met de subsidie wordt het aantrekkelijk gemaakt om te investeren in zonne-energie en direct te besparen op de energierekening. Er zijn echter ook verschillen ten opzichte van de vorige ronde:

  • De basisbedragen voor onder andere zonne-energie zijn in deze nieuwe ronde verlaagd, in lijn met de voorspelde kostendaling van zonnesystemen.
  • De najaarsronde van 2019 is flink overtekend. Dit leidt er waarschijnlijk toe dat veel bedrijven geen beschikking zullen krijgen en opnieuw een aanvraag zullen doen in deze extra ronde.
  • De subsidieronde wordt in de derde week pas opengesteld voor aanvragen voor dakgebonden zonne-energie in de categorie >15 kWp en < 1 MWp.

Deze verschillen maken de kans op een subsidie toewijzing kleiner. Het is echter altijd de moeite waard om een aanvraag in te dienen, omdat de SDE+ subsidie gunstig is. Ook zorgt de voorbereiding ervoor dat er inzicht wordt verschaft in de mogelijkheden en kosten van zonne-energie en kan het direct als basis dienen voor een eventuele aanvraag voor een SDE++ subsidie in het najaar.

> Meer informatie over de voorwaarden van een SDE+ subsidie en een voorbeeldberekening.

SDE++
De SDE++ subsidieregeling vervangt in 2020 de huidige SDE+ regeling. Nieuw in deze regeling is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties in aanmerking komen voor subsidie. Hoe dit precies eruit komt te zien, wordt dit voorjaar bekend gemaakt.

> Lees meer over de SDE++ subsidie

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bent u ondernemer in Apeldoorn, Epe, Voorst of Brummen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80A) en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de SDE+ subsidie? De Taskforce geeft onafhankelijk en kosteloos advies.

> Neem dan contact op met de Taskforce Zonne-energie.