Zonne-energie

Financieringsmogelijkheden

BNG Duurzaamheidsfonds en Oost NL

Voor grote projecten, vanaf een investering van €100.000 tot een maximaal bedrag van €2.500.000, biedt het BNG duurzaamheidsfonds mogelijkheden. Via het fonds kunt u bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Wanneer kom ik in aanmerking voor BNG duurzaamheidsfonds? Het fonds verstrekt leningen aan ondernemers die bijdragen aan gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsdoelen.

Huisbank

Wanneer u de zonnepanelen niet kunt financieren uit eigen middelen, is het advies om in gesprek te gaan met uw huisbank. Vaak zijn banken bereid om zonnepanelen tegen aantrekkelijke voorwaarden te financieren, mede omdat het een betrouwbare investering is en bijdraagt aan toekomstbestendig vastgoed.

Energiefonds Apeldoorn

Bedrijven, instellingen of organisaties in Apeldoorn met concrete plannen om te investeren in energiebesparing of opwekking kunnen gebruik maken van het Energiefonds Apeldoorn. Het energiefonds kent drie soorten leningen. Elke lening kent een apart rentetarief: Een kleinschalige lening voor bedrijven of instellingen (tot max. € 50.000); Een lening voor realisatieprojecten van instellingen (tot max. €

Energy Service Company (ESCo)

Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Een ESCo ontzorgt een bedrijf door de installatie, het energiebeheer en het management uit handen te nemen. De ESCo is eigenaar van de installatie. Een ESCo werkt met een prestatiecontract, waarin afspraken worden gemaakt over de energiebesparende maatregelen. Worden de doelen niet gehaald,

Crowdfunding

Via de lokale energie coöperatie kunt u een crowdfundings-project starten om de zonnepanelen op uw dak te financieren. U kunt gebruik maken van groene stroom en iedereen die investeert heeft een aantrekkelijk rendement op de investering.