Zonne-energie

Energiefonds Apeldoorn

Bedrijven, instellingen of organisaties in Apeldoorn met concrete plannen om te investeren in energiebesparing of opwekking kunnen gebruik maken van het Energiefonds Apeldoorn. Het energiefonds kent drie soorten leningen. Elke lening kent een apart rentetarief:

  • Een kleinschalige lening voor bedrijven of instellingen (tot max. € 50.000);
  • Een lening voor realisatieprojecten van instellingen (tot max. € 300.000);
  • Een lening voor ontwikkelprojecten van instellingen (tot max. € 100.000).

Wanneer kom ik in aanmerking voor een lening uit het Energiefonds Apeldoorn?

  • U heeft een bedrijf, instelling of organisatie in de gemeente Apeldoorn. Dit kan bijvoorbeeld ook een sportclub, kerk of VVE zijn.
  • De investerende partij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Er ligt een offerte met zicht op realisatie binnen 6 maanden (bij leningen tot €50.000)
  • Het project draagt aantoonbaar bij aan de energietransitie in Apeldoorn.
  • Het project wordt zonder financiering vanuit het energiefonds niet gerealiseerd.
  • De leensom bedraagt maximaal 50% van de totale investeringssom of 75% bij een lening tot €25.000.

Meer informatie over het Energiefonds Apeldoorn.