Zonne-energie

Energy Service Company (ESCo)

Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Een ESCo ontzorgt een bedrijf door de installatie, het energiebeheer en het management uit handen te nemen. De ESCo is eigenaar van de installatie.

Een ESCo werkt met een prestatiecontract, waarin afspraken worden gemaakt over de energiebesparende maatregelen. Worden de doelen niet gehaald, dan ligt het risico bij de ESCo. Wordt er meer bespaard, dan kan de winst verdeeld worden. Er zijn verschillende typen ESCo’s. Meer informatie vindt u op de website van RVO.