Zonne-energie

Fiscale regelingen

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling. Via de EIA stimuleert de overheid de investering in duurzame energie en technieken. Deze regeling biedt ondernemers voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen, waaronder zonnepanelen. Wanneer kom ik in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek? De aanvrager heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van een investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen; het genoemde percentage is van toepassing bij een investering van max. €57.321 per jaar. Zie de tabel van de belastingdienst van 2019 voor de exacte bedragen. Wanneer kom ik in aanmerking voor