Zonne-energie

Subsidies & Regelingen

De overheid wil de komende jaren fors inzetten op energietransitie. Via subsidies, regelingen en leningen wil de overheid ondernemers en instellingen stimuleren om te investeren in duurzame energie. Dat is natuurlijk mooi, maar wat betekent dat voor u en waar moet u beginnen? Wat voor u mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van het type netaansluiting, de hoeveelheid zonnepanelen en het type bedrijf of instelling. We hebben de verschillende regelingen op een rijtje gezet.

SDE+ subsidie

De SDE+ is een subsidie voor grootverbruikers (netaansluiting >3×80 ampère). Hiermee stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. De SDE+ subsidie vergoedt het verschil in de gemiddelde kostprijs tussen grijze en groene zonnestroom gedurende 15 jaar. De eerstvolgende SDE+ openstelling is van 29 oktober t/m 14 november 2019. Dit is

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Het doel van de Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot BTW aftrek is vervallen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. In 2019 is 87 miljoen beschikbaar. BOSA is een

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling. Via de EIA stimuleert de overheid de investering in duurzame energie en technieken. Deze regeling biedt ondernemers voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen, waaronder zonnepanelen. Wanneer kom ik in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek? De aanvrager heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van een investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen; het genoemde percentage is van toepassing bij een investering van max. €57.321 per jaar. Zie de tabel van de belastingdienst van 2019 voor de exacte bedragen. Wanneer kom ik in aanmerking voor

Verzilver uw Dak

Het zonne-energieprogramma ‘Verzilver uw Dak’ is een initiatief van de provincie Gelderland en biedt ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (> 3x80A) de kans om makkelijk en kosteloos advies te krijgen over de mogelijkheden rondom zonne-energie. Ondernemers die reeds een SDE+ subsidie hebben aangevraagd, kunnen profiteren van de Voucher Groeiversneller Zon. Wat houdt het programma in? Door

Voucher Groeiversneller Zon

Wanneer uw onderneming al een SDE+ beschikking heeft, biedt provincie Gelderland ondersteuning aan door middel van de voucherregeling Groeiversneller Zon. Met deze voucher kunt u financieel of technisch advies inschakelen voor bijvoorbeeld dakbelastingberekeningen of advies in het keuzeproces voor huur, koop of lease. U kunt een voucher aanvragen voor maximaal 50% van het totaalbedrag voor

BNG Duurzaamheidsfonds en Oost NL

Voor grote projecten, vanaf een investering van €100.000 tot een maximaal bedrag van €2.500.000, biedt het BNG duurzaamheidsfonds mogelijkheden. Via het fonds kunt u bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Wanneer kom ik in aanmerking voor BNG duurzaamheidsfonds? Het fonds verstrekt leningen aan ondernemers die bijdragen aan gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsdoelen.

Huisbank

Wanneer u de zonnepanelen niet kunt financieren uit eigen middelen, is het advies om in gesprek te gaan met uw huisbank. Vaak zijn banken bereid om zonnepanelen tegen aantrekkelijke voorwaarden te financieren, mede omdat het een betrouwbare investering is en bijdraagt aan toekomstbestendig vastgoed.

Energiefonds Apeldoorn

Bedrijven, instellingen of organisaties in Apeldoorn met concrete plannen om te investeren in energiebesparing of opwekking kunnen gebruik maken van het Energiefonds Apeldoorn. Het energiefonds kent drie soorten leningen. Elke lening kent een apart rentetarief: Een kleinschalige lening voor bedrijven of instellingen (tot max. € 50.000); Een lening voor realisatieprojecten van instellingen (tot max. €

Energy Service Company (ESCo)

Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Een ESCo ontzorgt een bedrijf door de installatie, het energiebeheer en het management uit handen te nemen. De ESCo is eigenaar van de installatie. Een ESCo werkt met een prestatiecontract, waarin afspraken worden gemaakt over de energiebesparende maatregelen. Worden de doelen niet gehaald,

Crowdfunding

Via de lokale energie coöperatie kunt u een crowdfundings-project starten om de zonnepanelen op uw dak te financieren. U kunt gebruik maken van groene stroom en iedereen die investeert heeft een aantrekkelijk rendement op de investering.