Zonne-energie

Subsidies

SDE+ subsidie

De SDE+ is een subsidie voor grootverbruikers (netaansluiting >3×80 ampère). Hiermee stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. De SDE+ subsidie vergoedt het verschil in de gemiddelde kostprijs tussen grijze en groene zonnestroom gedurende 15 jaar. De eerstvolgende SDE+ openstelling is van 29 oktober t/m 14 november 2019. Dit is

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Het doel van de Subsidieregeling stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot BTW aftrek is vervallen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. In 2019 is 87 miljoen beschikbaar. BOSA is een