ACEC

Facts & figures
Geïnstalleerd: november 2016
Stroom: 61.781 kWh p/j
Aantal panelen: 286 panelen

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
ACEC behoort tot de top 10 van gemeentelijk vastgoedpanden als het om energieverbruik gaat binnen gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om op termijn energie neutraal te zijn. Binnen die ambitie past ook het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zoals het ACEC pand. ACEC kwam op deze manier als één van de eerste panden in aanmerking voor het plaatsen van zonnepanelen.

Breder pakket duurzame maatregelen
Naast de plaatsing van zonnepanelen heeft ACEC ook andere maatregelen genomen ter verduurzaming. Zo zijn de bovenleidingen van de radiatoren geïsoleerd en er is LED verlichting in de trappenhuizen, fietsstallingen en expositieruimte gekomen. Verder zijn de radiatoren waterzijdig ingeregeld. Dit zorgt ervoor dat er nooit meer verwarmd wordt dan noodzakelijk.

Hobbels en meevallers
De aanbestedingsprocedure duurde wat langer dan gedacht maar de plaatsing van de zonnepanelen zelf verliep vlot. ACEC heeft veel baat gehad bij de hulp van een goede en ervaren hoofdaannemer. Dat is dan ook de tip die Roy Bloemendal, beheerder van het pand, mee wil geven aan andere partijen die plaatsing van zonnepanelen overwegen “Zoek een ervaren hoofdaannemer die thuis is in het verduurzamen van panden”.

Moment van de waarheid
Het werd even spannend toen de tegels en zonnepanelen geleverd werden. Zou het dak wel voldoende oppervlakte bieden voor dit aantal zonnepanelen en zou de dakconstructie het gewicht van tegels en zonnepanelen aan kunnen? Dat viel uiteindelijk reuze mee. Er bleef zelfs dak ruimte over!