Zonne-energie

Help! Ik heb een SDE+ subsidie voor zonnepanelen

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Een mooie manier om direct op de energierekening te besparen én uw bedrijf duurzamer te maken. Het aanvragen van de subsidie is natuurlijk pas de eerste stap. Als RVO de beschikking heeft toegekend, dan begint het proces naar realisatie. Wat zijn de stappen en waar moet u op letten?

Stappen om uw SDE+ beschikking te realiseren

U heeft een SDE+ beschikking gekregen, maar wat nu? Zodra u van RVO de beschikking heeft ontvangen, kunt u beginnen met het realiseren van het project. Een installatie kleiner dan  1 MWp (1.000 kWp) moet binnen 1,5 jaar gerealiseerd zijn. Grotere installaties moeten binnen een periode van 3 jaar gerealiseerd zijn.

Stap 1 > Contact regionale netbeheerder

Het kan zijn dat de netaansluiting veranderd of verzwaard moet worden. Dit vraagt u aan bij de regionale netbeheerder. In Apeldoorn, Epe en Voorst is dit Liander. Houd rekening met de levertijd en het in bedrijf stellen van deze verandering. Dit bepaalt mede wanneer de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Momenteel kan niet overal in Nederland terug geleverd worden aan het net. Hierdoor kan het zijn dat er geen EAN-code verstrekt wordt en u niet kan worden ingeschreven bij CertiQ (stap 7 & 8). De regionale netbeheerder kan u hier meer over vertellen.

Het realiseren begint uiteraard met het uitkiezen van een partij die voor u de panelen gaat installeren. U kunt met het selecteren van een geschikte partij letten op de volgende punten:

  • Vergelijk offertes van verschillende aanbieders.
  • Welke garantie krijgt u op de zonnepanelen en omvormers en wie geeft deze garantie?
  • Welke erkenningen en certificering heeft het bedrijf?
  • Vraag naar referenties van andere projecten.
  • Een goede omschrijving van alle werkzaamheden.
  • Biedt het bedrijf ook onderhoudsmogelijkheden voor de zonnepanelen?

Met uw opstalverzekeraar overlegt u waar de installatie geplaatst gaat worden. Vaak wil de verzekering een dakconstructieberekening zien. Door middel van deze berekening wordt gekeken of het gewicht van de zonnepanelen door de constructie gedragen kan worden. Ook als de verzekeraar hier niet om vraagt, is het belangrijk om voor het plaatsen van de panelen te laten uitzoeken of de dakconstructie sterk genoeg is.

U maakt met de energieleverancier afspraken over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u terug levert aan het net.

Plaats de zonnepaneleninstallatie binnen de tijd die op uw beschikking staat. Dit is voor installaties tot 1 MWp (1.000 kWp) 1,5 jaar. Voor grotere installaties is dit 3 jaar.

Voor installaties groter dan 1 MWp geldt dat zij binnen 1,5 jaar de opdrachtbevestiging waarop de onderdelen voor de installatie staan beschreven en de opdrachtbevestiging voor de bouw van de installatie aanleveren.

Een brutoproductiemeter houdt precies bij hoeveel stroom er is opgewekt door de zonnepanelen, hoeveel elektra er direct gebruikt wordt en hoeveel er uiteindelijk terug geleverd gaat worden. De aanvraag doet u bij het meetdienstbedrijf dat ook de meetdiensten uitvoert voor de hoofdmeter.

Na realisatie van de zonnepaneleninstallatie vraagt u bij uw netbeheerder uw EAN-code op. Heeft u meerdere installaties? Dan krijgt u ook meerdere codes.

Met uw EAN-code kunt u zich aanmelden bij CertiQ. Zij stellen u vast als producent van duurzame energie waardoor u kunt terug leveren aan het net. Ook geven zij de meetgegevens door aan RVO op basis waarvan de subsidie wordt bepaald.

Wanneer uw installatie is aangemeld bij CertiQ, geven zij dit door aan RVO. U krijgt dan per brief een bevestiging waarna de subsidie wordt uitbetaald. Heeft u deze bevestiging niet ontvangen, neem dan contact op met RVO.

RVO gaat uit van een voorlopig correctiebedrag. Na afloop van het kalenderjaar wordt het correctiebedrag van dat jaar definitief vastgesteld. Hierna wordt aan de hand van dit definitieve correctiebedrag en de productiegegevens een afrekening gedaan.

Na afloop van de subsidieperiode dient u een vaststellingsverzoek in. Aan de hand daarvan stelt RVO de subsidie definitief vast. Te weinig subsidie wordt nabetaald. Teveel ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.