Zonne-energie

SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting (>3*80 ampère). De overheid stimuleert hiermee het gebruik van CO2 reducerende technieken en het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. De SDE++ subsidie keert een bedrag per opgewekte KWh uit gedurende 15 jaar. De eerst volgende openstellingsperiode is van 24 november tot en met 17 december.

Kom ik in aanmerking voor een SDE++ subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een SDE++ subsidie, moet u aan een aantal eisen voldoen:

  • U heeft een zakelijke elektra-aansluiting met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). Dit kunt u terugvinden op uw energierekening of op de energiemeter.
  • De aanvrager is de eigenaar van het dak of heeft toestemming van de eigenaar.
  • U heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Heeft u geen geschikt dak maar wilt u toch zonnepanelen op uw terrein plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Zonnepanelen op daken of gevels zijn meestal vergunningsvrij. Voor het plaatsen van zonnepanelen in het veld heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Vanaf 0.5 MWp moet een haalbaarheidsstudie worden toegevoegd.

Hoe werkt een SDE++ subsidie?

Investeren in duurzame energie is een flinke uitgave. Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2 uitstoot te verminderen en de klimaatdoelen te halen, wil de overheid juist het gebruik van deze technieken stimuleren. Daarom vergoedt de overheid dat gedeelte van de techniek dat nog niet rendabel is over een langere periode.

De SDE++ vergoedt niet kosten voor de aanschaf van de techniek, maar biedt een vergoeding voor het product dat de techniek oplevert over een lange periode. Deze vergoeding verschilt per jaar. Dit komt doordat de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (bijvoorbeeld energie uit zonnepanelen) kan stijgen, waardoor de techniek rendabeler wordt, en er minder subsidie nodig is.

Bij de aanvraag van de subsidie vraagt u een basisbedrag aan per kWh zonnestroom. Dit basisbedrag staat voor de kostprijs van de techniek. De marktwaarde van het product dat de techniek oplevert, wordt aangeduid als het correctiebedrag. De subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert. Het basisbedrag staat de hele subsidieperiode vast. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De subsidie kan dus per jaar verschillen.

Rekenvoorbeeld SDE++ subsidie

Op dit moment zijn de exacte bedragen voor de SDE++ subsidie nog niet bekend. Zodra we meer weten, plaatsen we hier een algemeen rekenvoorbeeld voor zonnepanelen met de SDE++ subsidie.

Openstellingsperiode SDE++

De openstellingsperiode voor de SDE++ subsidie is van 24 november tot en met 17 december. Er is €5 miljard beschikbaar voor deze ronde.

Hulp bij voorbereiden SDE++ subsidie

Taskforce Zonne-energie ondersteunt ondernemers uit de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst. We adviseren kosteloos, onafhankelijk en kijken graag met u mee. De aanvraag dient u vervolgens zelf in.

> Neem contact op met één van onze adviseurs.

Begin op tijd!

Het aanvragen van een SDE++ subsidie vergt de nodige voorbereiding. Begin daarom op tijd met voorbereiden van het indienen van de subsidie. Het is mogelijk om de aanvraag voor het indienen in het systeem klaar te zetten. Na toekenning van de subsidie heeft u, afhankelijk van het vermogen waarvoor u een beschikking heeft ontvangen, anderhalf of drie jaar de tijd om de installatie te realiseren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO, met algemene informatie over de SDE++ subsidie en specifiek voor zonne-energie. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze adviseurs.