Zonne-energie

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling. Via de EIA stimuleert de overheid de investering in duurzame energie en technieken. Deze regeling biedt ondernemers voordeel bij de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen, waaronder zonnepanelen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek?

  • De aanvrager heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Er wordt geïnvesteerd in een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel dat opgenomen is in aan de Energielijst. Zonnepanelen zijn hierin opgenomen.
  • Er wordt voor minimaal €2500 geïnvesteerd.
  • De PV-installatie heeft een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW
  • De investering moet binnen drie maanden na de koopovereenkomst gemeld zijn.

U komt niet in aanmerking voor de EIA:

  • Wanneer u een grootverbruikersaansluiting (netaansluiting >3×80 ampère) heeft.
  • Wanneer u een SDE+ beschikking heeft.
  • Als u een kerk, vereniging of stichting bent. Zie hiervoor de ANBI vrijstelling.
  • Wanneer u de Pv-installatie op landbouwgrond of natuurgebied plaatst.

Hoe werkt de Energie-Investeringsaftrek?
Met de EIA kunnen bedrijven 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het voordeel is dat u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt.

Hulp bij het aanvragen van de Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Indien u hulp wilt bij het aanvragen van de EIA, raadt Taskforce Zonne-energie aan om dit met een accountant of fiscalist te doen.