Zonne-energie

Financieringsmogelijkheden

Energiefonds Apeldoorn

Bedrijven, instellingen of organisaties in Apeldoorn met concrete plannen om te investeren in energiebesparing of opwekking kunnen gebruik maken van het Energiefonds Apeldoorn. Het energiefonds kent drie soorten leningen. Elke lening kent een apart rentetarief:

  • Een kleinschalige lening voor bedrijven of instellingen (tot max. € 50.000);
  • Een lening voor realisatieprojecten van instellingen (tot max. € 300.000);
  • Een lening voor ontwikkelprojecten van instellingen (tot max. € 100.000).

Wanneer kom ik in aanmerking voor een lening uit het Energiefonds Apeldoorn?

  • U heeft een bedrijf, instelling of organisatie in de gemeente Apeldoorn. Dit kan bijvoorbeeld ook een sportclub, kerk of VVE zijn.
  • De investerende partij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Er ligt een offerte met zicht op realisatie binnen 6 maanden (bij leningen tot €50.000)
  • Het project draagt aantoonbaar bij aan de energietransitie in Apeldoorn.
  • Het project wordt zonder financiering vanuit het energiefonds niet gerealiseerd.
  • De leensom bedraagt maximaal 50% van de totale investeringssom of 75% bij een lening tot €25.000.

Meer informatie over het Energiefonds Apeldoorn.

BNG Duurzaamheidsfonds

Voor grote projecten, vanaf een investering van €100.000 tot een maximaal bedrag van €2.500.000, biedt het BNG Duurzaamheidsfonds mogelijkheden. Via het fonds kunt u bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Wanneer kom ik in aanmerking voor BNG duurzaamheidsfonds?
Het fonds verstrekt leningen aan ondernemers die bijdragen aan gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsdoelen.

Huisbank

Wanneer u de zonnepanelen niet kunt financieren uit eigen middelen, is het advies om in gesprek te gaan met uw huisbank. Vaak zijn banken bereid om zonnepanelen tegen aantrekkelijke voorwaarden te financieren, mede omdat het een betrouwbare investering is en bijdraagt aan toekomstbestendig vastgoed.

Energy Service Company (ESCo)

Een ESCo is een bedrijf dat energie-installaties ontwikkelt, realiseert, financiert en exploiteert. Een ESCo ontzorgt een bedrijf door de installatie, het energiebeheer en het management uit handen te nemen. De ESCo is eigenaar van de installatie.

Een ESCo werkt met een prestatiecontract, waarin afspraken worden gemaakt over de energiebesparende maatregelen. Worden de doelen niet gehaald, dan ligt het risico bij de ESCo. Wordt er meer bespaard, dan kan de winst verdeeld worden. Er zijn verschillende typen ESCo’s. Meer informatie vindt u op de website van RVO.

Crowdfunding

Via de lokale energie coöperatie kunt u een crowdfundings-project starten om de zonnepanelen op uw dak te financieren. U kunt gebruik maken van groene stroom en iedereen die investeert heeft een aantrekkelijk rendement op de investering.