Zonne-energie

Kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van een investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen; het genoemde percentage is van toepassing bij een investering van max. €58.238 per jaar. Zie de tabel van de belastingdienst van 2020 voor de exacte bedragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek?

  • Elke ondernemer kan gebruik maken van de KIA.
  • Het gaat om investeringen tussen €2401,- en €323.544,- en heeft betrekking op bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
  • Het percentage of bedrag dat afgetrokken mag worden, is terug te vinden in deze tabel van de belastingdienst.
  • Bij een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap, gelden aparte regels.

Bedrijfsmiddelen
De KIA geldt ook voor investeringen in andere bedrijfsmiddelen dan zonnepanelen. Het kan lonen om investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen, afhankelijk van het totale investeringsbedrag.

Combineren
De KIA kan gecombineerd worden met andere regelingen zoals de EIA. Hiermee wordt het rendement op zonnepanelen aantrekkelijker.