Zonne-energie

Salderen

Met de salderingsregeling kan energie die terug wordt geleverd aan het net, verrekend worden met de stroom die op een ander moment juist wordt afgenomen van het net.  Door deze extra opbrengsten wordt de terugverdientijd van de installatie korter. Deze regeling blijft in zijn huidige vorm bestaan tot aan 2023.

Kom ik aan in aanmerking voor de salderingsregeling?
U kunt gebruik maken van de salderingsregeling als u een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3x80A) heeft met uw onderneming of instelling. De capaciteit van uw netaansluiting kunt u vinden op de energiefactuur. Wanneer u een grootverbruikersaansluiting heeft (3x80A) kunt u gebruik maken van de SDE+ subsidie.

Hoe werkt de salderingsregeling?
Zonnepanelen zullen op bepaalde momenten meer of juist minder stroom opwekken dan uw onderneming verbruikt. Dit verschil streept uw energieleverancier tegen elkaar weg. Hierdoor betaalt u voor de afgenomen stroom evenveel als dat u voor de teruggeleverde stroom vergoed krijgt.

Belangrijke wijzigingen vanaf 2023
Vanaf 2023 verandert deze regeling. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en vanaf 2031 niet meer salderen.

Op dit moment is het zo dat u voor de geleverde stroom hetzelfde tarief krijgt als wat u aan het energiebedrijf betaalt voor de stroom die u afneemt (zo’n 22.5 cent per kWh). Vanaf 2031 kunt u niet meer salderen. Voor elke kWh die u ongesaldeerd aan het net levert, krijgt u een vergoeding van je energiebedrijf. Dit zal vermoedelijk rond de 6 cent per kWh zijn.

> Lees meer over het veranderen van de salderingsregeling.

Centraal Milieu heeft dit in een infographic duidelijk weergegeven. Het voorbeeld gaat uit van een installatie met 10 panelen.