Zonne-energie

Salderen

Met de salderingsregeling kan energie die terug wordt geleverd aan het net, verrekend worden met de stroom die op een ander moment juist wordt afgenomen van het net.  Door deze extra opbrengsten wordt de terugverdientijd van de installatie korter. Deze regeling blijft in zijn huidige vorm bestaan tot aan 2023.

Kom ik aan in aanmerking voor de salderingsregeling?
U kunt gebruik maken van de salderingsregeling als u een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3x80A) heeft met uw onderneming of instelling. De capaciteit van uw netaansluiting kunt u vinden op de energiefactuur. Wanneer u een grootverbruikersaansluiting heeft (3x80A) kunt u gebruik maken van de SDE+ subsidie.

Hoe werkt de salderingsregeling?
Zonnepanelen zullen op bepaalde momenten meer of juist minder stroom opwekken dan uw onderneming verbruikt. Dit verschil streept uw energieleverancier tegen elkaar weg. Hierdoor betaalt u voor de afgenomen stroom evenveel als dat u voor de teruggeleverde stroom vergoed krijgt.

Vanaf 2023 gaat deze regeling veranderen. De overheid bouwt het geleidelijk af tot nul in 2031. Dit betekent dat u vanaf dat moment voor de stroom die u terug levert aan het net alleen nog maar de marktprijs vergoed krijgt en niet de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Dit bedrag is lager dan u nu in de huidige regeling ontvangt.