Zonne-energie

SDE+ subsidie

De SDE+ is een subsidie voor grootverbruikers (netaansluiting >3x80 ampère). Hiermee stimuleert de overheid het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie op daken. De SDE+ subsidie vergoedt het verschil in de gemiddelde kostprijs tussen grijze en groene zonnestroom gedurende 15 jaar. De laatste SDE+ openstelling was van 17 maart tot aan met 2 april 2020. De regeling verandert vanaf het najaar in de SDE++ regeling. 

Er kunnen op dit moment geen aanvragen worden gedaan voor een SDE+ subsidie.

SDE+ beschikking

Heeft u al een SDE+ subsidie aangevraagd en bent u benieuwd wat de vervolgstappen zijn? Lees dan ons stappenplan.

 

De RVO heeft een handig filmpje beschikbaar met algemene uitleg over de SDE+ subsidie.

Kom ik in aanmerking voor een SDE+ subsidie?
Om in aanmerking te komen voor een SDE+ subsidie, moet u aan een aantal eisen voldoen:

  • U heeft een zakelijke aansluiting met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). Dit kunt u terugvinden op uw energierekening.
  • De installatie die u van plan bent te plaatsen is groter dan 15kWp (ongeveer 55 panelen).
  • De aanvrager is de eigenaar van het dak of heeft toestemming van de eigenaar.
  • U heeft een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Heeft u geen geschikt dak maar wilt u toch zonnepanelen op uw terrein plaatsen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • U heeft een transportindicatie van uw netbeheerder. Daaruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt.

Vanaf een aanvraag van 0,5 MWp dient een haalbaarheidsstudie bijgevoegd te worden. Kijk voor meer informatie over de haalbaarheidsstudie op website van de RVO.

Rekenvoorbeeld SDE+ subsidie
De hoogte van de SDE+ subsidie is afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van het zonnestroomsysteem, het aangevraagde basisbedrag en het jaarlijkse vastgestelde correctiebedrag. Daarnaast zijn er verschillende bedragen voor netlevering en niet-netlevering. Bekijk de voorlopige basis- en correctiebedragen voorjaar 2020 zon-pv.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. Er wordt een verschil gemaakt tussen een correctiebedrag voor netlevering en een correctiebedrag voor niet-netlevering. Deze worden voor elke openstellingsperiode vastgesteld. Zie tabel 1 hieronder. Het SDE+ basisbedrag vraagt u aan in de aanvraag.

Tabel 1 (Op basis van de extra SDE+ ronde 2020 zon-pv >15 kWp en < 1 MWp en voorlopige correctiebedragen 2020):

Door het aanleggen van zonnepanelen in combinatie met een SDE+ subsidie heeft u verschillende financiële posten.

  • Door het terug leveren van zonnestroom op het elektriciteitsnet krijgt u een vergoeding van de energieleverancier.
  • Door het gebruik van eigen opgewekte energie, bespaart u op uw energienota.
  • U krijgt een SDE+ vergoeding voor zonnestroom die u opwekt en levert aan het net (net-levering).
  • U krijgt een SDE+ vergoeding voor zonnestroom die u opwekt en zelf gebruikt (niet-netlevering).

Rekenvoorbeeld: U plaatst een zonnepanelen installatie van 200 panelen van 290Wp, oftewel een totaalvermogen van 58 kWp. De jaaropbrengst hiervan is 52.200 kWh. Hiervan gebruikt u 50% in uw eigen pand (26.100 kWh). De overige 50% heeft u over en levert u terug aan het elektriciteitsnet. De installatie kost u €49.500.

* Dit bedrag is opgebouwd uit energiebelasting staffel 3 (vanaf 50.000 kWh) € 0,01353 / kWh, Opslag duurzame energie € 0,0205 / kWh, transporttarief 0,0097 / kWh

NB: In bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden met reguliere afschrijving van investeringen en de Kleinschaligheidsinvesteringsafrek (KIA). Hiermee wordt de terugverdientijd waarschijnlijk verkort.

Openstellingsperiode SDE+
Op dit moment is er geen datum bekend voor een nieuwe openstellingsperiode. De SDE+ subsidie verandert in het najaar in de SDE++ subsidie.

Begin op tijd!
Het aanvragen van een SDE+ subsidie vergt de nodige voorbereiding. Begin daarom op tijd met voorbereiden van het indienen van de subsidie. Het is mogelijk om de aanvraag voor het indienen in het systeem klaar te zetten. Na toekenning van de subsidie heeft u, afhankelijk van het vermogen waarvoor u een beschikking heeft ontvangen, anderhalf of drie jaar de tijd om de installatie te realiseren.

Hulp bij voorbereiden SDE+ subsidie
Taskforce Zonne-energie ondersteunt ondernemers uit de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen graag kosteloos. We adviseren kosteloos en kijken graag met u mee. De aanvraag dient u vervolgens zelf in. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs. 

Stappenplan uitvoering SDE+ subsidie
Heeft u succesvol een SDE+ subsidie aangevraagd? Wacht dan niet te lang met de uitvoering. Het realiseren kost tijd en gaat samen met een opgelegde deadline. Heeft u vragen over de uitvoering van de SDE+ subsidie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de RVO, met algemene informatie over de SDE+ subsidie en speciefiek voor zonne-energie. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze adviseurs.