Zonne-energie

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Het doel van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties, en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot BTW aftrek is vervallen. Deze regeling kan ook ingezet worden voor zonnepanelen. In 2020 is 87 miljoen beschikbaar.

BOSA is een brede regeling specifiek gericht op amateur sportaccommodaties. Eén van de pijlers is energiebesparing, waarvoor tot 30% subsidie kan worden aangevraagd. Voorheen konden sportaccommodaties gebruik maken van de EDS-regeling. Deze is opgegaan in BOSA.

Kom ik in aanmerking voor de BOSA?
De subsidieregeling kan worden aangevraagd door amateur sportaccommodaties in Nederland. De onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd vindt u in deze lijst (PDF).

Hoogte van de subsidie
Het minimumbedrag dat aangevraagd kan worden voor deze subsidie is €5.000,-. Dit betekent dat de minimale investering €16.667 moet bedragen. Er is geen bovengrens. Daarnaast hangt de hoogte van de subsidie af van een aantal factoren:

  • Zijn de activiteiten al afgerond en betaald? Dan kunt u €5.000,- tot €125.000 subsidie aanvragen.
  • Moeten de activiteiten nog worden opgestart? Dan kunt u vanaf €25.000 aanvragen.
  • Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe hoger de eigen investering.
  • Hoe hoger het aangevraagde bedrag, hoe meer bewijsstukken er moeten worden aangeleverd.

De tabel van RVO geeft een duidelijke overzicht van de mogelijkheden.

Termijnen
De aanvraag tot vaststelling moet uiterlijk 12 maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten worden ingediend. Na uw aanvraag tot vaststelling krijgt u binnen 22 weken een besluit.

Hulp bij het aanvragen van BOSA?
Taskforce Zonne-energie helpt sportaccommodaties uit Apeldoorn, Epe en Voorst kosteloos met het aanvragen van BOSA. Neem hiervoor direct contact op met één van onze adviseurs.