Zonne-energie

Subsidieregeling collectieve energieprojecten

De subsidieregeling collectieve energieprojecten is speciaal voor energiecoöperaties die collectieve energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn. De subsidie ondersteunt de coöperaties in de voorbereidende fase van de projecten.

Met deze subsidie wil de gemeente Apeldoorn bijdragen aan een energieneutrale gemeente. Dat betekent dat we in Apeldoorn evenveel energie opwekken, als dat we gebruiken. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente energiecorporaties in de onzekere opstartfase. Hierdoor kunnen collectieve energieprojecten die bijdragen aan een energieneutrale gemeente eerder doorgang vinden.

Waarvoor kan de subsidie gebruikt worden?
Onder de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor onderstaande activiteiten:

 • Dakconstructieonderzoek
 • Aanpassingen netaansluiting
 • Aanpassingen dakconstructie
 • Externe kosten voorbereiding collectieve niet dakgebonden zonne-energie projecten
 • Voorbereidingskosten collectieve elektrische laadvoorzieningen
 • Proceskosten realisatie smart grid oplossingen
 • Externe kosten voorbereiding collectieve energie-opslag faciliteiten

De daadwerkelijke uitvoering van het project wordt niet gesubsidieerd.

Voorwaarden
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door energiecoöperaties die collectieve energieprojecten realiseren. De subsidie heeft betrekking op de voorbereidende activiteiten voor het realiseren van energieprojecten. De voorwaarden verschillen per activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Voor alle voorwaarden verwijzen wij naar de volledige subsidieregeling.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
De maximale hoogte van de subsidie verschilt per activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt:

 • Dakconstructieonderzoeken: de subsidie voor het aanpassen van de dakconstructie bedraagt € 0,05 per Wp gerealiseerd vermogen op basis van werkelijke kosten met een maximum van € 2.000 per dak en met een maximum van € 4.000 per collectief zonne-energieproject.
 • Aanpassen van de dakconstructie: de werkelijke kosten met een maximum van €4000,- per dak en met een maximum van €8000,- per collectief zonne-energieproject.
 • Aanpassingen aan de netaansluiting: € 0,05 per Wp gerealiseerd vermogen, met een maximum van € 6.000 per aansluiting en van € 10.000 per collectief zonne-energieproject.
 • Collectieve niet dakgebonden zonne-energie projecten: werkelijke voorbereidende projectkosten met een maximum van €4000,- per per project.
 • Collectieve elektrische laadvoorzieningen: werkelijke voorbereidende projectkosten met een maximum van €3.000 per project.
 • Smart grids: werkelijke voorbereidende projectkosten met een maximum van €2000,- per project.
 • Collectieve energie-opslag faciliteiten: werkelijke voorbereidende projectkosten met een maximum van €3.000 per project.

Voor zowel 2020 als 2021 is een maximaal budget van €50.000 beschikbaar.

Subsidie aanvragen
Voldoet uw energiecoöperatie aan de voorwaarden uit de subsidieregeling ? Dan kunt u nu direct online het aanvraagformulier invullen en een subsidie aanvragen.

Wilt u eerst een oriënterend gesprek? Stuur dan een e-mail naar de Taskforce Zonne-energie via zon@ovij.nl Dan plannen we samen met u een gesprek in om de mogelijkheden van subsidie voor uw energiecoöperatie te bespreken.

Subsidie vaststellen
Wij nemen binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Krijgt u subsidie? Dan is dat een voorlopig besluit. We stellen de subsidie definitief vast, nadat de werkzaamheden waarvoor u subsidie heeft aangevraagd hebben plaatsgevonden en wij het vaststellingsformulier met de gereedmelding van u hebben ontvangen.