Zonne-energie

Subsidie collectieve zonne-energieprojecten

De subsidie collectieve zonne-energieprojecten is speciaal voor zoncoöperaties die collectieve zonne-energieprojecten realiseren. Energiecoöperaties die collectieve zonne-energieprojecten ontwikkelen in de gemeente Apeldoorn, kunnen een subsidieaanvraag doen voor bepaalde kosten in de voorbereidende fase van een project.

Waarvoor kan de subsidie gebruikt worden?
Subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

  • Dakconstructieonderzoeken: de werkelijke kosten met een maximum van € 2.000 per dak en met een maximum van € 4.000 per collectief zonne-energieproject.
  • Aanpassingen aan de dakconstructie: € 0,08 per Wp gerealiseerd vermogen, met een maximum van € 2.000 per dak en met een maximum van € 4.000 per collectief zonne-energieproject en nooit hoger dan de factuur.
  • Aanpassingen aan de netaansluiting: € 0,08 per Wp gerealiseerd vermogen, met een maximum van € 3.000 per aansluiting en van € 6.000 per collectief zonne-energieproject en nooit hoger dan de factuur.

Meer informatie over de subsidie collectieve zonne-energieprojecten kunt u vinden op de website van de gemeente Apeldoorn.