Zonne-energie

Voucher Groeiversneller Zon

Het budget voor de Groeiversneller Zon is voor 2020 uitgeput. Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst. Begin 2021 komt meer duidelijkheid over het vervolg van de regeling. 

Deze regeling is voor bedrijven en instellingen die al een SDE+ beschikking hebben. De provincie Gelderland biedt ondersteuning aan door middel van de voucherregeling Groeiversneller Zon. Met deze voucher kunt u financieel of technisch advies inschakelen voor bijvoorbeeld dakbelastingberekeningen of advies in het keuzeproces voor huur, koop of lease.

U kunt een voucher aanvragen voor maximaal 50% van het totaalbedrag voor minimaal €1.000,- en maximaal €5.000. Aanvragen dienen vooraf te worden ingediend. Aanvragen met terugwerkende kracht worden afgewezen.

Meer informatie
Meer informatie over de Voucherregeling Groeiversneller Zon vindt u op Oost NL.