Zonne-energie

Voucher Groeiversneller Zon

Wanneer uw onderneming al een SDE+ beschikking heeft, biedt provincie Gelderland ondersteuning aan door middel van de voucherregeling Groeiversneller Zon. Met deze voucher kunt u financieel of technisch advies inschakelen voor bijvoorbeeld dakbelastingberekeningen of advies in het keuzeproces voor huur, koop of lease.

U kunt een voucher aanvragen voor maximaal 50% van het totaalbedrag voor minimaal €1.000,- en maximaal €5.000.

Meer informatie
Meer informatie over de Voucherregeling Groeiversneller Zon vindt u op Oost NL.